Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Individuální svoz odpadu

Typ: ostatní
Individuální svoz odpadu první sobotu v měsíci

Individuální svoz odpadu.docx (16.18 kB)

 

Vážení občané,

poslední individuální svoz odpadů, který můžete na základě potvrzení obce Pašinka bezplatně provést každou první sobotu v měsíci přímo do dopravního třídícího a skladového střediska Ždánice je v tomto roce 05.12.2020. Podmínkou je mít uhrazené místní poplatky za odpad a mít trvalé bydliště, případně být chatařem v obci Pašinka.

 

Termíny pro rok 2021 jsou následující:

 

02.01.2021

06.02.2021

06.03.2021

03.04.2021

01.05.2021

05.06.2021

03.07.2021

07.08.2021

04.09.2021

02.10.2021

06.11.2021

04.12.2021

 

Vždy od 8:00 hodin do 13:00 hodin – areál Nykos, Ždánice 170, Kostelec nad Černými Lesy.

 

Můžete odevzdat: papír, plast, sklo, kovové obaly, pneumatiky, objemový odpad, suť, nebezpečné odpady, barvy, elektrospotřebiče, baterie, zářivky.

 

 

 

Odpady je možné navážet pouze osobním vozidlem s vozíkem, případně dodávkou.

Aby došlo k vpuštění občana do areálu, musí občan předložit originální potvrzený list z obecního úřadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvní řád dopravního, třídícího a sklad. střediska Ždánice

 

Společnost NYKOS a.s. se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit, aby občané vstupující do areálu dopravního, třídícího a skladovacího střediska (dále jen DTS) nebyli vystaveni ohrožení své bezpečnosti a zdraví, z tohoto důvodu vyžadujeme dodržování níže uvedených pravidel.

 

 1. Vstup do areálu DTS je povolen pouze s vědomím zaměstnance DTS.
 2. Do areálu DTS budou současně vpuštěna pouze dvě vozidla. Ostatní zákazníci čekají před závorou po pravé straně, tak aby nebránili výjezdu z areálu DTS.
 3. Přejímka odpadu v DTS je samoobslužná, zaměstnanec DTS není povinen asistovat při vykládce odpadu. Prostor pro vykládku je vyznačen dopravními kužely.
 4. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů zaměstnanců DTS, kteří budou k dispozici u váhy a v místě vykládky.
 5. Mimo určenou otevírací dobu DTS nebude do areálu přijat žádný odpad.
 6. Poslední zákazník bude odbaven 15 minut před koncem určené otevírací doby.
 7. Pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek je vstup do areálu ZAKÁZÁN.
 8. Vstup se zvířaty, se zbraněmi, s alkoholem a jinými návykovými látkami je zakázán.
 9. Vstupovat do objektů, hal a kontejnerů je zakázáno. Dále je zakázáno zdržovat se mimo plochu, která je určená zákazníky DTS.
 10. Vykonávat činnosti, které nebyly návštěvníkovi DTS povoleny, nebo k nim nebyl vyzván zaměstnancem společnosti, je zakázáno.
 11. Zdržovat se v areálu DTS po dobu delší než je nezbytně nutné, vzhledem k vykonávané činnosti, je zakázáno.
 12. Při vjíždění do areálu je povinnost dodržovat maximální povolenou rychlost (5 km/h) a přednost zprava.
 13. Při couvání se vždy přesvědčit zda se v prostoru couvání nikdo nenachází, nebo zajistit asistenci pomocí způsobilé osoby.
 14. Pokud tomu nevyhovuje povaha terénu, nesmí se řidič s vozidlem otáčet ani couvat.
 15. Je zakázáno zastavovat a stát na místě, kde vozidlo překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti, případně povahou terénu.
 16.  Je zakázáno vjíždět na místa, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný.
 17.  Řidič musí při zastavení zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu.
 18.  V případě zjištění požáru okamžitě informovat ostatní osoby nacházející se v areálu DTS. A přivolat jednotku hasičského záchranného sboru na č. 150.
 19. Dodržovat zákaz kouření a vstupu s plamenem v celém areálu DTS.
 20. Za porušení Návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník nebo zákonný zástupce nezletilého návštěvníka podle obecně závazných právních předpisů
 21. Každý úraz neprodleně nahlásit zaměstnanci DTS.
 22. Je zakázáno vystupovat z automobilu, pokud auto stojí na váze.

 

Návštěvník nese následky a odpovědnost za případnou újmu na zdraví či majetku při návštěvě sběrného dvora v případě, že nedodrží výše uvedené pokyny.

V případě, že bude návštěvník vyžadovat doplňující informace k výše uvedeným pokynům, je povinen požádat obsluhu.


Příloha

Vytvořeno: 16. 11. 2020
Poslední aktualizace: 16. 11. 2020 09:38
Autor: Správce Webu