Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Domovská stránka

Pracoviště Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

POSTUP VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU

Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 • Co dostanete: Úplný výpis Listu vlastnictví
 • Co potřebujete: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví
 • Webový portál registru:http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
 • Kolik zaplatíte:
  • 60,- Kč za první stránku
  • 10,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 • Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku
 • Co potřebujete: IČ (identifikační číslo organizace)
 • Webový portál registru:http://www.justice.cz/
 • Registr ekonomických subjektů:http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
 • Kolik zaplatíte:
  • 10,- Kč za první stránku
  • 10,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 • Co dostanete: Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
 • Co potřebujete: IČ (identifikační číslo organizace)
 • Webový portál registru:http://www.rzp.cz/
 • Registr ekonomických subjektů:http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
 • Kolik zaplatíte:
  • 10,- Kč za první stránku
  • 10,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

 • Co dostanete: Úplný výpis z Rejstříku trestů
 • Kolik zaplatíte:
  • 10,- Kč
 • Co potřebujete:
  • Pokud žádost podává sám žadatel - platný doklad totožnosti
  • Pokud žádost podává zmocnitel – plnou moc ( vzor viz www.czechpoint.cz ) + platný doklad totožnosti zmocněnce
 • POZOR!! Není možné vydávat výpis z rejstříku trestů na jinou osobu, než na tu která o výpis žádá,   bez ověřené plné moci.

 

VÝPIS Z REGISTRU ŘIDIČŮ (od 1. 1. 2009)

 • Co dostanete: Ověřený výpis z bodového hodnocení osoby
 • Co potřebujete:
  • Pokud žádost podává sám žadatel - platný doklad totožnosti
  • Pokud žádost podává zmocnitel - plnou moc ( vzor viz www.czechpoint.cz ) + platný doklad totožnosti zmocněnce
 • Kolik to bude stát:
  • 10,- Kč/za první stranu
  • 10,- Kč/za každou další stranu

VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ (od 1. 1. 2009)

 • Co dostanete: Ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Co potřebujete: Identifikační číslo organizace
 • Kolik to bude stát:
  • 10,- Kč/za první stranu
  • 10,- Kč/za každou další stranu

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (od 1. 1. 2009)

Od 1.1.2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků         od krajského úřadu.

Postup pro získání přístupových údajů je následující:

 • Ověřte si v republikovém seznamu, zda-li je vaše zařízení evidováno. Pokud není, kontaktujte nás prostřednictvím helpdesku nebo na adresu autovraky@cenia.cz.
 • Vyhledejte si kontaktní místo Czech POINT.
 • Na kontaktním místě Czech POINT požádejte o vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).
 • Pro vydání přístupu potřebujete předložit následující doklady:
  • identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, Czech POINT jej na místě vystaví), případně živnostenské oprávnění.
  • identifikaci žadatele – platný občanský průkaz.
  • plná moc k  převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na následujícím formuláři.
 • Pracovníkem vydávajícím oprávnění k přístupu budete požádáni o identifikaci provozovny, pro kterou se přístup vystavuje. Obecně platí, že pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.

Kolik zaplatíte:

 • 10,- Kč/za první stranu
 • 10,- Kč/za každou další stranu

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK (od 16. 4. 2009)

Od 16. 4. 2009 dochází ke spuštění nové činnosti na Czech POINTu. Jedná se o výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy.
Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Postup pro získání výpisu:

V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů:

 • identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle
 • osobních údajů (konkrétní osoba)

Kolik zaplatíte:

 • 10,- Kč/za první stranu
 • 10,- Kč/za každou další stranu