Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obecní knihovna v Pašince 

Historie

Obecní knihovna v Pašince obnovila svou činnost po několikaleté přestávce v roce 1993.

Knihovnicí se stala paní Mgr. Soňa Antošová, která se o knihovnu starala až do srpna roku 2020.

V průběhu fungování knihovny obdržela knihovna Pašinka několik grantů:

V roce 2005 obdržela grant Ministerstva kultury na zakoupení počítače a katalogizačního systému Clavius, takže veškerý fond byl zkatalogizován.

V roce 2012 získala obecní knihovna dotaci z Fondu Středočeského kraje "Podpora knihoven" ve výši 35.000,-Kč. Z těchto finančních prostředků byl zakoupen mobiliář a multifunkční kopírovací zařízení pro obecní knihovnu.

Kromě vlastního knižního fondu byly knihovně zapůjčovány výměnné soubory knih z Městské knihovny v Kutné Hoře, které většinou obsahovaly nejnovější tituly.

 Obrázek knihovny

Současnost:

Od 01.09.2020 se po dlouholeté knihovnici paní Mgr. Soně Antošové stala knihovnicí paní

Ing. Lenka Benešová.

Na začátku roku 2022 byla knihovně přiznána dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na vybavení knihovny. Knihovna byla z této dotace vybavena novým notebookem, monitorem, projektorem, projekčním plátnem, reproduktorem, pořídily se nové stoly, židle knihovnické regály a zakoupila se licence na nový knihovnický program. Fungují nové webové stránky knihovny včetně knižního katalogu  https://www.pasinka.knihovna.cz/. Během prázdninových měsíců byla knihovna zrekonstruována a vymalována. Od 01.09.2022 je knihovna opět otevřena pro své malé i velké čtenáře, kteří si mohou půjčit nejen knuhy, ale i stolní deskové hry pro děti i dospělé. 

Knihovna Pašinka i nadále spolupracuje s knihovnou v Kutné Hoře a pravidelně tak aktualizuje knižní fond. 

Pro nejmenší četnáře je zřízen čtenářský koutek s možností vypůjčení knih v herničce v budově bývalé šoly. 

Knihovna je otevřená každou středu od 16:00 hodin do 19:00 hodin.  

 

Knihovna

 

Knihovna